Tuesday, July 19, 2022

Στο Γαροφαλίδειον 'Ιδρυμα του Πανεπιστημίου του Αγαίου στη Λήμνο, η εταιρία μας εγκατέστησε έναν Κινητό Ηχομονωτικό Τοίχο, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Ο Κινητός Τοίχος επιτρέπει τη λειτουργία δύο ταυτοχρόνων εκδηλώσεων έως 100 ατόμων σε κάθε τμήμα της αίθουσας, χωρίς να προκαλείται ενόχληση από το ένα στο άλλο. Ας σημειωθεί ότι οι αρχιτέκτονες επέλεξαν διαφορετικά χρώματα της επένδυσης σε κάθε πλευρά, ώστε να εναρμονίζονται με την διακόσμηση της κάθε μικρότερης αίθουσας. Σε μεγαλύτερες εκδηλώσεις ο Κινητός Τοίχος απομακρύνεται και αποθηκεύεται στις ειδικές προβλεπόμενες θέσεις.

Our company installed a Sound Insulated Movable Wall at the Garofalidion Foundation of the University of the Aegean, on the island of Lemnos. The Movable Wall was installed in the Multi-function Hall and serves to allow independent functions of up to100 persons in each of the created rooms, without mutual disturbance. It is noted that the architects chose different colors  on each side of the Movable Wall, to blend with the respective décor of each smaller part of the Hall. In cases of larger audiences the Movable Wall can be removed and parked at the provided parking positions.


  

Monday, July 18, 2022

Το Κολλέγιο Pierce Kindergarten and Elementary School, στα Σπάτα - The Pierce Kindergarten and Elementary School of Spata

Η εταιρία μας εγκατέστησε προσφάτως δύο κινητούς τοίχους στο χώρο των εκδηλώσεων του American Pierce Kindergarten and Elementary School, East Campus, στα Σπάτα Αττικής. Οι δύο κινητοί τοίχοι τοποθετήθηκαν έτσι ώστε όταν βρίσκονται ανεπτυγμένοι να δημιουργούν δύο ανεξάρτητες αίθουσες εκδηλώσεων (ή διδασκαλίας), με έναν ευρύχωρο διάδρομο ανάμεσα. 

Οι δίφυλες πόρτες είναι εφοδιασμένες με σύστημα "πανικού" που λειτουργεί, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με τον χειρισμό μιάς χειρολαβής σε υψλότερο σημείο, η οποία αυτομάτως απελευθερώνει και τα δύο φύλλα, ώστε να είναι άνετη η έξοδος. Σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, σε μιά εκδήλωση, οι κινητοί τοίχοι μετακινούνται στις προβλεπόμενες θέσεις αποθήκευσης, και οι αίθουσες ενοποιούνται.

Our company has recently installed two movable walls in the functions area of the American Pierce Kindergarten and Elementary School, East Campus, Spata of Attica. The two movable walls were so positioned, that two independent function rooms (or classrooms) are formed, with a spacious corridor in between. 

The double-leaf pass doors are equipped with a "panic" system which functions in case of an emergency, By pulling at a handle, found at a higher point, the two door leaves are automatically released and open, to allow easy exit. In cases of a large audience in a function, the two movable walls are moved to their respective parking positions and the two spaces unite.
Wednesday, May 12, 2021

Εγκατάσταση 3 Κινητών Τοίχων στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο - Installation of 3 Movable Walls in the Greek Bible College

Το Ελληνικό Βιβλικό Κολλέγιο ευρίσκεται σε μία όμορφη περιοχή στο Πικέρμι στην Αττική. Μιά μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας του Κολεγίου έπρεπε να μετατραπεί σε τρεις ανεξάρτητες αίθουσες, αλλά με δυνατότητα ένωσης μεταξύ τους, σε οποιονδήποτε επιθυμητό συνδυασμό, για να εξυπηρετήσει τις διδακτικές ανάγκες της σχολής. Η λύση δόθηκε από την εταιρία μας,  με τρεις κινητούς ηχομονωτικούς τοίχους των 53dB (καθένας). Η μεγάλη αίθουσα διαιρέθηκε σε τρεις μικρότερες και η δυνατότητα συνδυασμών προσέδωσε εξαιρετική ευελιξλια στην διαμόρφωση του χώρου.

Η παρακάτω κάτοψη του χώρου δίνει μιά ιδέα της διάταξης των κινητών τοίχων.

**********************************************************************************************

The Greek Bible College is situated in a lovely area of Pikermi, in Attica. A large classroom needed to be divided into three independent smaller classrooms, but with the possibility of uniting these in any desired combination, to cater to teaching requirements of the College. The solution was provided by our company, with three sound-insulated Movable Walls of 53dB (each). The large classroom was divided into three classrooms and the possibility of combining these as desired, rendered excellent flexibility to the existing space.

The floor plan, below, provides an idea of the space configuration 

Tuesday, March 16, 2021

Athens Capital Hotel: 'Ενα δείγμα εξαιρετικής σχεδίασης - A case of outstanding design

Το κτήριο του παλαιού ξενοδοχείου "Kings' Palace" στην οδό Πανεπιστημίου, ανακαινίστηκε ριζικά, προσφάτως, και έγινε το νέο ξενοδοχείο πολυτελείας "Athens Capital Hotel". Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στον ημιώροφο, έχει πραγματοποιηθεί εξαιρετική διαρρύθμιση του χώρου, με τη χρήση κινητών ηχομονωτικών τοίχων της εταιρίας μας, ώστε από έναν μεγάλο ενιαίο χώρο να δημιουργούνται τρεις ανεξάρτητες αίθουσες και ένας προθάλαμος, με ανεξάρτητες εισόδους για τις τρείς αίθουσες. (βλ. σχέδιο).

Φυσικά οι τρεις μικρότερες αίθουσες που δημιουργούνται με τους κινητούς τοίχους μπορούν να συνενωθούν και μεταξύ τους για τη δημιουργία μεγαλυτέρων αιθουσών, αναλόγως των απαιτήσεων. Οι αίθουσες που δημιουργούνται μπορούν να επικοινωνούν με ενδιάμεσες πόρτες που είναι ενσωματωμένες στους κιν. τοίχους.

Εντυπωσιακή είναι και η αισθητική του χώρου με τον επιτυχημένο συνδυασμό χρωμάτων, τάπητα, επίπλων και φωτισμού.

'Ενα νέο χαρακτηριστικό που προδιέγραψαν οι μελετητές και ικανοποιήθηκε από την εταιρία μας, είναι η δυνατότητα ξεκλειδώματος των θυρών των κινητών τοίχων, με τον απλό χειρισμό ενός πόμολου, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διαφυγής προσώπων που τυχόν κλειδώθηκαν κατά λάθος (βλ. φωτογραφία).

Σημ. Για καλλίτερη κατανόηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της αίθουσας παραθέτουμε και κάτοψη του χώρου. Οι κόκκινες γραμμές αντιπροσωπεύουν τους άξονες κίνησης των πανέλων, τις θέσεις των κινηών τοίχων και τους χώρους αποθήκευσης.

Αρχιτέκτονες: MTArchitects,  Masouridis - Theodoraki 
Μελέτη Εσωτερικών Χώρων: Μαρία Βαφειάδη
Ακουστική μελέτη: Gottfried Schubert

Περισσότερες: πληροφορίες στον ιστότοπό μας
Video: Στο κανάλι μας στο Youtube

******************************************************************************************************

The building of the old hotel “Kings’ Palace”, on Panepistimiou Street was, recently, radically refurbished, to become a new, luxury hotel by the name of “Athens Capital Hotel”. The Events’ Hall, at the mezzanine floor, has been expertly arranged, with the use of movable walls supplied and installed by our company, so that three independent rooms and a foyer can be formed out of a single large space, with three independent double-door entrances.

Of course, the three rooms and the foyer can be combined in various configurations to form smaller or larger spaces, and to cater to varying event requirements. The three independent spaces are connected through passage doors integrated in movable wall panels.

The interior design of the space is particularly attractive with a successful combination of colors, carpeting furniture and lighting fixtures.

A novel feature that was specified by architects and realized by our company is the possibility of locked passage doors of the movable walls to be unlocked from the inside, by the simple turning of a knob, so as to ensure that persons accidentally locked could escape in case of emergency (see photo).

NB: For a better understanding of the architectural design we have included a site plan. Red lines represent the center lines of the tracks, the positions of the movable walls and the parking positions.

Architects: MTArchitects, Masouridis - Theodoraki
Interior Design: Maria Vafiadi
Acoustic Design: Gottfried Schubert

Further information:  On our website 
Video: 
 YoutubeFriday, October 23, 2020

Οι Κινητοί Τοίχοι στην Εκπαίδευση - Movable Walls in Education

Οι χώροι εκπαίδευσης, από τον παδικό σταθμό έως και το πανεπιστήμιο ή τις σχολές γλωσσών ή άλλων αντικειμένων διδασκαλίας, συχνά έχουν ανάγκη ευελιξίας.  Χώροι πολλές φορές πρέπει να διαχωριστούν, να συνενωθούν ή να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους, ώστε να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανάγκες κάθε φορά.  Επειδή πρωταρχική ανάγκη είναι η ηχομόνωση, ώστε να μην υπάρχει ενόχληση από το ένα μέρος στο άλλο,  οι ηχομονωτικοί  Κινητοί ή οι Πτυσσόμενοι Τοίχοι δίνουν ιδανικές λύσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. 

******************************************************************************

Spaces used for educational purposes, from the kindergarten up to the University or language schools, or schools of various other subjects, often need to be flexible with regard to size. Rooms, many times need to be divided, united or combined, in various configurations, so as to cater to specific requirements each time. Since an essential requirement is sound insulation, so that no sound disturbances are transmitted from one space to the other, Sound Insulated Movable or Folding Walls provide ideal solutions in such cases.


Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο εκπαίδευσης - National Bank of Greece, Training Center

Φωτογραφίες από τη Σχολή ΣΒΙΕ (Αθήνα) - Photos from the school SVIE (Athens)Σχολή Ικάρων Ελληνικής Αεροπορίας - Hellenic Air Force Academy

Σχολή Μωραΐτη, Γυμναστήριο - Moraitis School, Gymnasium
Παιδικός Σταθμός στη Λάρισσα - Kindergarten in LarissaΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολ. Μηχανικών - National Technical University Faculty of Civil Engineering

Friday, October 16, 2020

Ξενοδοχείο Grand Hyatt, Αθήνα - Hotel Grand Hyatt, Athens

 Αν και εγκαθιστούμε κινητούς τοίχους σχεδόν καθημερινώς, φωτογραφίες βγάζουμε σε επιλεγμένα έργα και όχι τόσο συχνά. Στη σημερινή ανάρτηση θα παρουσιάσουμε σχετικά πρόσφατο έργο μας που φωτογραφίσαμε.

Although we install movable walls almost every day, we take photos of only select projects and not so frequently.. In today's post we will present a recent project that we took photos of: 

Ξενοδοχείο Grand Hyatt (πρώην Ledra Marriott) στη Λ. Συγγρού. Εκεί είχαμε εγκαταστήσει πολλούς κινητούς τοίχους πριν από περίπου 20 χρόνια, οι οποίοι εξακολουθούν να λειτουργούν άψογα. Συνολικά έχουμε εγκαταστήσει 14 κινητούς τοίχους, οι οποίοι εξυπηρετούν τις συνεδριακές ανάγκες του ανακαινισμένου ξενοδοχείου.

Hotel Grand Hyatt (formerly Ledra Marriott) on Syngrou Avenue. In this hotel we had installed, about 20 years ago, movable walls that still work impeccably. In total we have installed 14 movable walls, which cater to the congressional and banquet functions of the renovated hotel
Δύο από τους παλαιούς κινητούς τοίχους που είχε εγκαταστήσει η εταιρία μας σ' αυτό το ξενοδοχείο - Two of the old movable walls  we had installed in this hotelTuesday, February 25, 2020

Δοεθν. Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Συνεδριακό Κέντρο "Metropolitan" - El. Venizelos Int'l Airport: Metropolitan Conference Center

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας "Ελ. Βενιζέλος προσφάτως απέκτησε υψηλής ποιότητας συνεδριακό κέντρο. Το συνεδριακό κέντρο βρίσκεται μέσα στον τεράστιο εκθεσιακό χώρο "ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ" και έχει συνολική χωρητικότητα 850 ατόμων (σε θεατρική διάταξη). Σ' αυτόν τον συνεδριακό χώρο η εταιρία μας εγκατέστησε Κινητό Ηχομονωτικό Τοίχο 53 dB που μπορεί να χωρίσει την αίθουσα σε δύο μικρότερες, των 600 και 250 ατόμων. Τα πανέλα του Κινητού Τοίχου έχουν επενδυθεί,  με πετροβάμβακα πάχους 30mm και ειδικό ηχοαπορροφητικό ύφασμα για την βελτίωση της ακουστικής του χώρου. Τα πανέλα όταν δεν βρίσκονται σε θέση ανάπτυξης αποθηκεύονται σε ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη για καλλίτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

**************************************

The Athens International Airport El. Venizelos has recently acquired a high quality Conference Center. The Conference Center is part of the huge  exhibition facility "METROPOLITAN" and has an overall capacity of 850 people (in theatrical arrangement). Our company installed in this space a 53 dB sound insulated Movable Wall that can divide the space in two smaller halls of 600 and 250 persons respectively.  The panels were clad with 30mm thick mineral wool layers and special sound-absorbent fabric, for enhanced acoustic performance. When the panels are not in the dividing position, they are parked in a specially constructed niche, for a better esthetic effect.

Η απομάκρυνση του κινητού τοίχου ξεκίνησε * Removal of movable wall panels has started

Η αποθήκευση των πανέλων προχωρεί. * Parking of panels continues

Ο Κινητός τοίχος έχει σχεδόν τελείως αφαιρεθεί  *  The movable wall is almost tottally removed
Κινητός  Τοίχος - Η περιοχή αποθήκευσης των πανέλων *  Movable wall - The parking area