Wednesday, December 21, 2016

'Ενα νέο 5άστερο ξενοδοχείο με Κινητούς Τοίχους, στο κέντρο της Αθήνας, - A new 5-star hotel with Movable Walls in the center of Athens.

Κινητοί τοίχοι για διαχωρισμό αιθουσών - Movable Walls for space division
Ένα νέο πεντάστερο ξενοδοχείο δημιουργήθηκε από το παλαιό κτήριο του Υπουργείου Παιδείας στo κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μητροπόλεως: Το "Ηλέκτρα Μητρόπολις", ιδιοκτησίας του ξενοδοχειακού ομίλου Φωκά. Το παλαιό κτήριο δεν κατεδαφίστηκε, αλλά στο εσωτερικό του πραγματοποιήθηκαν επαναστατικές μετασκευές που το έκαναν αγνώριστο. Η εταιρία μας εγκατέστηκε και εκεί (όπως σε όλα τα τα ξενοδοχεία αυτού του ομίλου) κινητούς τοίχους, για την διαμόρφωση της σχετικά μικρού μεγέθους αίθουσας συνεδρίων του πρώτου ορόφου. Η αίθουσα μπορεί να χωριστεί σε τρεις μικρότερες για να εργαστούν μικρές ομάδες, ή να ενωθεί για μεγαλύτερες εκδηλώσεις. 

Στη φωτογραφία φαίνεται το μεσαίο τμήμα του χώρου με τους δύο κινητούς τοίχους εκατέρωθεν.


********************************************

A new 5-star hotel was born from the old building of the Ministry of Education, in downtown Athens, in Mitropoleos street: "Electra Metropolis" that belongs to the "Fokas" hotel chain. The old building was not demolished, but its interior was radically refurbished to a totally new look. Our company installed movable walls in this hotel too (just as in all hotels of the chain), for space management of the relatively small meeting space of the first floor. The space can be divided into three smaller rooms for events of small groups, or can be united to serve events of larger groups.

The photo shows the middle part of the space and the two movable walls on either side.

Friday, October 21, 2016

Τελείωμα επιφανειών Κινητών Τοίχων - Surface Finish of Movable Walls

Οι κινητοί τοίχοι, από διακοσμητική άποψη, είναι όπως και οι σταθεροί τοίχοι ενός χώρου. Προσφέρονται για πολλών ειδών τελειώματα, αναλόγως των διακοσμητικών αναγκών του χώρου, αλλά και των αναγκών σε ακουστική συμπεριφορά. Φυσικά είναι άπειροι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να διαμορφωθεί μιά επιφάνεια. Π.χ. με την προσθήκη διαφόρων υλικών, τη βαφή ή την ζωγραφική ή την επικόλληση ζωγραφικών απεικονίσεων. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι εικαστικές διαμορφώσεις των επιφανειών είναι, συνηθέστατα,  ευθύνη των πελατών ή των σχεδιαστών με τους οποίους συνεργάζονται. Πιο κάτω δίνουμε, ενδεικτικά, τους συνηθέστερους τρόπους τελειώματος, λοπως παραδίδινται οι κινητοί τοίχοι στους πελάτες:

 • Προετοιμασία για βαφή ή επικάλυψη με ταπετσαρία, ύφασμα ή μοκέττα. Σ' αυτήν την περίπτωση η επιφάνεια που παρέχεται απο το εργοστάσιο είναι έτοιμη να δεχτεί βαφή ή επικόλληση υλικών, χωρίς προεργασία.
 • Μελαμίνη σε διάφορα χρώματα. Είναι το συνηθέστερο υλικό τελειώματος, μιά και η μελαμίνη επάνω σε μοριοσανίδα διατίθεται στο εμπόριο ειδών ξυλείας, σε ποικιλία χρωμάτων και σε χαμηλό κόστος.
 • Μελαμίνη σε απομίμηση ξύλου. Είναι επίσης ένα πολύ συνηθισμένο υλικό, με πολύ καλή προσέγγιση στην εμφάνιση του ξύλου και με πολύ μεγαλύτερη αντοχή από τον καπλαμά. Δεν απαιτεί βερνίκωμα και έχει χαμηλό κόστος. Πλεονέκτημα επίσης είναι και η επαναληψιμότητα των "νερών" του ξύλου, κάτι που δεν είναι εύκολο (ή κοστίζει πολύ) στην περίπτωση καπλαμά.
 • Επικολλημένες επιφάνειες (τύπου Formica) σε διάφορα χρώματα και απομιμήσεις ξύλου και  άλλων υλικών. 'Εχουν μεγαλύτερη σκληρότητα (και αντοχή στη χάραξη) από τη μελαμίνη, αλλά και μεγαλύτερο κόστος.
 • Καπλαμάς ξύλου. Αυτή είναι σχετικά δαπανηρή επιφάνεια, της οποίας το κόστος εξαρτάται από το είδος του ξύλου, το είδος κοπής, το "ταίριασμα" των νερών και την βαφή και βερνίκωμα της τελικής επιφάνειας. Διατίθενται σε δύο διαφορετικά είδη: α) σε επιφάνειες του εμπορίου, όπου τα νερά δεν έχουν ακριβή επαναληψιμότητα και β) σε επιφάνειες που έχουν επιλεγεί με προσοχή ώστε τα σχέδια του ξύλου (νερά) να επαναλαμβάνονται από πανέλο σε πανέλο. Φυσικά, επειδή η περίπτωση (β) απαιτεί πολύ περισσότερη εργασία, το κόστος είναι μεγαλύτερο. Οι καπλαμάδες  (δηλαδή τα νερά τους) μπορεί να έχουν κατακόρυφο ή οριζόντιο προσνατολισμό, αναλόγως των απαιτήσεων του χώρου και τις επιλογές του μελετητή εσωτερικής διακόσμησης. Τελευταία έχει διαδοθεί κι ένα είδος καπλαμά που λέγεται "ανασυγκροτημένος" και είναι το λεπτό φύλλο που προκύπτει από την κοπή ενός όγκου συγκολλημένων καπλαμάδων καθέτως στην επιφάνειά των.  Αυτό το είδος καπλαμά δίνει ενδιαφέροτνα σχέδια που διαφέρουν αρκετά από τα νερά των αρχικών φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν.
  Η τελική κατεργασία της επιφάνειας του καπλαμά με χρώματα και βερνίκια επηρρεάζει σημαντικά το κόστος της επιφάνειας του κινητού τοίχου.
 • Επένδυση με ύφασμα, ταπετσαρία, μοκέττα και άλλα λεπτά υλικά είναι δυνατή με επικόλληηση κατά προτίμηση σε επιφάνεια με προετοιμασία*.
 • Επένδυση με φύλλα αλουμινίου, με "νερά" σε διάφορες μορφές, ή με καθρέπτες*.
 • Επένδυση με ηχοαπορροφητικά υλικά που βελτιώνουν την ακουστική συμπεριφιρά του χώρου.Τα υλικά αυτά συνήθως είναι ειδικά υφάσματα ή φύλλα από αφρώδη ή πορώδη υλικά, με κατάλληλη επιφάνεια που απορροφά τους ήχους*
 • Επένδυση με διάτρητες ξύλινες ηχοαπορροφητικές επιφάνειες που περιέχουν ύφασμα*.
 • Επένδυση με ξύλινες κατασκευές ή ταμπλάδες*.
Σημ. Οι επενδύσεις σημειωμένες με το "*" γίνονται με ευθύνη του αγοραστή ή του αρμόδιου για την διακόσμηση του χώρου.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ενδεικτικές φωτογραφίες από επιφάνειες και κινητούς τοίχους με ανάλογα επιφανειακά τελειώματα.

**********
From an "interior design" point of view, movable walls are not much different from masonry walls. Depending on the design requirements of a particular space and the expected acoustic performance, several types of surface finishes can be applied. There are, practically, unlimited ways in which a surface can be finished. Indicatively, various materials can be attached, by painting, applying carpeting materials, wallpaper, fabrics, or of painting media. It must be noted that adding visual art on movable wall surfaces is the responsibility of customers or the designers or artists they cooperate with. Below we are citing some of the most frequent surface finishes with which movable walls can be delivered:


 • Priming coat which is a medium ready for painting or gluing wallpaper or other materials on, without any other surface preparation.
 • Melamine in various colors. It is the material used most frequently for surface finish, as melamine on chipboard is widely available on the wood products' market, at relatively low cost.
 • Melamine in wood grain imitation. It is also a widely available material, with very good approach to the wood grain appearance and with much higher endurance than wood veneer. It does not require varnishing and costs much less than veneer. An added advantage is the repeatability of the wood grain, which is not easy (or costs much more) in the case of wood veneer.
 • Laminates in various colors or wood grain surface and other materials. They are harder than melamine (and more resistant to scratching) and cost more.
 • Wood veneer. This is a relatively costly surface finish, its cost being relevant to the type of wood, its cutting mode, the matching of the wood patterns and the dyeing and varnishing of the resulting surface. It is, generally, available in two versions: a) In commercially readily available chipboard plates in which the wood grain patterns are not accurately repeatable. b) In custom-made chipboard plates, in which the wood patterns were carefully matched in various configurations from one panel to the next. Of course (b) is a much more expensive option, as it requires painstaking effort and expenditure. The wood patterns may have vertical or horizontal orientation, depending on the space design requirements. A new type of wood veneer, called "Reconstituted Veneer" has gained commercial ground. This is a thin sheet resulting from a block of stacked veneer sheets, cut perpendicularly to the veneer surface. This kind of veneer renders interesting patterns that differ substantially from the patterns of the veneer leaves that were used. The final surface treatment of the veneer with pigments (or dyes) and varnishes affects the cost of the final product.
 • Covering with fabric, wallpaper, carpeting and other thin materials is usually possible by means of appropriate glue, preferably on a primed surface.
 • Overlaying with thin sheets of aluminum (or other metals), ground in various patterns, or with mirrors.
 • Overlaying with various sound absorbing materials that improve the acoustic performance of the space. These materials are, usually, special fabrics, sheets of foam or porous materials, whose surfaces are suitable for absorbing sound waves.
 • Overlaying with perforated wooden, sound absorbing plates, that contain fleece.
 • Overlaying with wooden structures or ornamental wood panels.
ΝΒ: The surface finishes marked with "*" are the responsibility of the customers or the 
************

Φωτογραφίες που δείχνουν διάφορα είδη επιφανειών. 
Photographs showing various surface types. 

Κινητοί τοίχοι. Επένδυση με μοκέττα - Movable Walls. Surface with carpeting material

Κινητοί Τοίχοι. Επένδυση με διάφορα υλικά (Συνθετικό δέρμα, ξύλο, μελαμίνη).
Movable Walls. Surface finish with  artificial leather, wood and melamine.

Ειδική σχεδίαση με μελαμίνη και ξύλινα πλαίσια - Special design with melamine and wooden frames.

Απλή επένδυση με μελαμίνη - Simple melamine surface finish

Ειδική σχεδίαση  επένδυσης με ύφασμα - Special design with fabric surface finish

Ειδική σχεδίαση με ξύλινους ταμπλάδες και βαφή - Special design with wooden ornamental panels and painting

Καπλαμάς ξύλου καρυδιάς - Wall nut wood veneer

Ζωγραφική επάνω στις επιφάνειες του Κινητού Τοίχου - Artwork  on the Movable Wall surface


Ταπετσαρία - Wallpaper 

Ηχοαπορροφητική επιφάνεια καπλαμά με οριζόντιες σχισμές -
Sound absorbing with wood veneer material with horizontal slits

Friday, September 23, 2016

Η Ηχομόνωση των Κινητών Τοίχων και σχετικές έννοιες

Η ηχομόνωση των κινητών τοίχων είναι από τις πλέον σημαντικές ιδιότητες. Επειδή διαχωρίζουν ανεξάρτητες δραστηριότητες που συνήθως δημιουργούν ήχους, είναι σημαντικό οι ήχοι από κάθε πλευρά να μη φθάνουν στη διπλανή αίθουσα και προκαλούν ενόχληση. Αναλόγως των δραστηριοτήτων που πρόκειται να διαχωρίζουν συνήθως, επιλέγεται και ο κατάλληλος βαθμός ηχομόνωσης. Για την επιλογή του βαθμού ηχομόνωσης λαμβάνονται υπ' όψη πολλές παράμετροι, όπως (ενδεικτικά):
 
 
 • ·         Είδος εκδηλώσεων που αναμένονται. π.χ. μια συζήτηση γύρω από ένα τραπέζι δημιουργεί πολύ λιγότερο θόρυβο από μία τάξη μικρών παιδιών.
 • ·         Οι συχνότητες του ήχου που θα παράγεται. Οι χαμηλές συχνότητες απομονώνονται πολύ δυσκολότερα από τις υψηλές. Έτσι μία τάξη εφήβων απαιτεί μεγαλύτερη ηχομόνωση από μία τάξη ίδιου αριθμού νηπίων.
 • ·         Εάν χρησιμοποιούνται μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, αυτές παράγουν πολύ υψηλότερες στάθμες ήχου και απαιτούν καλύτερη ηχομόνωση.
 • ·         Εάν οι χώροι βρίσκονται σε σημείο όπου μεταφέρεται διαρκής εξωτερικός θόρυβος (π.χ. Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων), αυτός αναμένεται να καλύψει, σε κάποιο μέτρο, την ηχητική ενόχληση από το παραπλεύρως μέρος της διαχωρισμένης αίθουσας. Εάν έχουμε μεγάλη ησυχία απαιτείται μεγαλύτερη ηχομόνωση.
 • ·         Το μέγεθος των αιθουσών είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Όσο πιο κοντά στον κινητό τοίχο θα βρίσκονται οι πηγές ήχου (αλλά και τα πρόσωπα-δέκτες στην άλλη πλευρά), τόσο μεγαλύτερη  ηχομόνωση απαιτείται. Επίσης το ύψος των κινητών τοίχων είναι σημαντικός παράγοντας, μια και συνήθως ένα μέρος της ηχητικής ενέργειας διαρρέει μέσα από ψευδοροφές. ‘Οσο πιο ψηλά βρίσκεται η ψευδοροφή από το δάπεδο, τόσο περισσότερο εξασθενεί ο ήχος, που έχει να διανύσει την διπλάσια απόσταση μέχρι να φθάσει στον ακροατή (μέσω της ψευδοροφής).
 • ·         Τέλος, σημαντικός είναι και ο παράγων «κόστος». Η υψηλή ηχομόνωση κοστίζει περισσότερο και γι' αυτό συνήθως προσπαθούμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό μεταξύ των εμπλεκομένων παραμέτρων. 
Η ηχομόνωση σε κάθε κινητό τοίχο (αλλά και σε κάθε ηχομονωτικό οικοδομικό στοιχείο), εξαρτάται από τη κατασκευή και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη κατασκευή του. Η ηχομόνωση εκφράζεται σε μονάδες της κλίμακας “Decibel” η οποία είναι λογαριθμική. Αυτό σημαίνει ότι μικρή μεταβολή στη τιμή της ηχομόνωσης μπορεί να σημαίνει πολύ μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα. Για τη πιστοποίηση της τιμής κάθε κινητού τοίχου γίνεται δοκιμή σε ειδικά εργαστήρια που έχουν διαπίστευση (δηλαδή εξουσιοδότηση) για να κάνουν τέτοιες δοκιμές. Οι μετρήσεις απαιτούν ειδικά όργανα και ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Τα εργαστήρια εκδίδουν πιστοποιητικά τα οποία περιγράφουν τον τρόπο των μετρήσεων, το υλικό και τη σύνθεση του, τις καμπύλες ηχομόνωσης συναρτήσει των συχνοτήτων (συνήθως από 100 έως 3.000 Hz), καθώς και το πρότυπο βάσει του οποίου έγιναν (τα πρότυπα διαφέρουν κάπως στην Ευρωπαϊκή ένωση από άλλες περιοχές του κόσμου). Στην ΕΕ το σχετικό πρότυπο είναι το ΕΝ 717-1:2006. Πρέπει να τονιστεί ότι τα πιστοποιητικά της ηχομόνωσης αναφέρονται σε ορισμένες διαστάσεις δείγματος και εργαστηριακές συνθήκες που είναι ιδανικές και δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν σε ένα συνηθισμένο κτήριο. Στη πράξη γίνεται προσπάθεια να προσεγγισθούν, κατά το δυνατό, οι εργαστηριακές συνθήκες, αλλά μόνο εν μέρει επιτυγχάνεται αυτό. Στο παρακάτω σχέδιο φαίνονται οι πιθανές διαρροές ήχου σε μία πραγματική κατασκευή:
***

Sound insulation of Movable Walls and relative concepts 

The sound insulation properties of movable walls is one of their most significant attributes. As they are used to divide events taking place in adjoining rooms, that are, most often, producing sounds, it is crucial that the sounds produced from each side are not transmitted to the other side and cause disturbances. Depending on the kind of activities that the movable walls are intended to separate, the appropriate degree of sound insulation is to be selected. For the selection of the appropriate sound insulation figure (sometimes referred to as “sound reduction”) several factors should be considered, such as:
·         Type of activities expected. For example a round-table discussion is expected to generate a lot less loud sounds than a class of small children.
·         The sound frequencies that are expected. Low frequencies are much more difficult to attenuate than high frequencies. A class of adolescents requires much better sound insulation than a class of nursery school of the same number of children.
·         If public address systems are used the sound intensity produced is much higher and, therefore, higher sound insulation is required.
·         If the spaces are located e.g. at a point where heavy traffic sounds are continuously transmitted through windows (or poorly insulated masonry) this noise is expected to mask, to some extent, sounds transmitted through the movable wall from the adjoining room. If all is quiet, higher sound insulation is required.
·         Another significant factor is the size of the spaces formed. The closer the sound sources are to the movable wall (and the persons receiving the sound on the other side) the higher sound insulation is required. The height of the movable walls is also a significant factor, as part of the sound energy usually leaks through false ceilings and the plenum above them. The higher the false ceilings are placed, the more attenuated the transmitted sound is, as it has to travel twice the distance to reach the “listeners” on the other side of the wall.
·         Last, price is an important consideration. Higher sound insulation costs more and, for that reason, we usually try to find a compromise among all the parameters involved.
The effective sound insulation in a movable wall (and in every sound reducing building element) depends on the entire structure and the materials that have been used. Sound insulation is measured in “Decibel” units (“dB” for short) which is a logarithmic unit. This means that a small change in the value of the sound insulation may actually mean a very large difference in sound intensity.
For the official certification of a sound insulating element, such as a movable wall, a test is performed in specially built laboratories that were accredited (authorized) to make such tests and issue sound insulation certificates. Tests require special equipment and spaces. The laboratories issue certificates that describe the mode of measurement, the materials tested and their composition, the sound insulation graphs obtained as a function of frequency (typically 300-3000 Hz),  as well as the standard according to which the test was made. (The standards are somewhat different in European Union countries from other countries). The standard used in the EU is EN 717-1:2006. It must be emphasized that the sound insulation certificates are based on fixed sample sizes and laboratory conditions which are ideal and cannot be repeated in actual situations. It is standard practice to try to approximate laboratory conditions as much as possible,  but this is only partly possible. In the following image, the possible sound leak paths, in a practical construction, are shown:Και μερικές φωτογραφίες ακόμη:
Some more photos:
Η διαδικασία κλεισίματος ή ανοίγματος του Κινητού Τοίχου
Closing or expanding the Movable Wall

Κινητός Τοιχος σε συνεδριακή αίθουσα σε ξενοδοχείο της Βόρειας Ελλάδας
Movable wall in conference room in Hotel in Northern Greece

Δύο Κινητοί Τοίχοι σχηματίζουν "φουαγιέ" που εξυπηρετεί δύο συνεδριακές αίθουσες
Two Movable Walls form an  antechamber between two conference rooms


Tuesday, September 6, 2016

Τρόποι αποθήκευσης (σύμπτυξης) των Κινητών Tοίχων
Ways to park (store) the Movable Walls

Το βασικότερο χαρακτηριστικό των κινητών τοίχων είναι η δυνατότητά να αναπτύσσονται τα πανέλα στη θέση όπου διαχωρίζουν τους δύο (ή περισσότερους) χώρους και να συμπτύσσονται, σε σύντομο χρόνο, δηλαδή να αποθηκεύονται (όταν δεν χρειάζεται να διαχωρίζουν), σε σημεία όπου δεν ενοχλούν τις λειτουργίες των χώρων. Η ιδανική διάταξη θα ήταν αυτή που θα περιελάμβανε κρύπτες όπου τα αποθηκευμένα πανέλλα δεν θα ήταν ορατά και σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι πράγματι δυνατό. Οι τρεις βασικές και απλές διατάξεις αποθήκευσης των πανέλων, σε κάτοψη, φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί. Φυσικά, υπάρχουν και πολύ πολύπλοκες διατάξεις, αναλόγως του είδους των συνεδριακών χώρων και των αναγκών που πρέπει να εξυπηρετηθούν:


******


The most important feature of movable walls is the possibility to extend the panels at the position of division of two (or more) spaces and to swiftly park these, (when not needed to divide), in remote spots, where they do not obstruct the operation of the main spaces. The ideal configuration would be to include niches in which the parked panels would not be visible when parked; this is, in fact, possible in many situations. The three basic parking arrangements are shown in the image below. Of course, there are   several complex situations, depending on the particular type of the rooms and the needs they are intended to serve:

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται κάπως πιο σύνθετες διατάξεις αποθήκευσης


Περισσότερες φωτογραφίες...
Εδώ παρουσιάζουμε και μερικές ακόμη φωτογραφίες από έργα στην Ελλάδα:

****
More photos...
Below we present some more photos of projects we have done in Greece


Κινητοί τοίχοι σε συνεδριακό κέντρο
Κινητοί τοίχοι σε ένωση σταυρού, σε συνεδριακό κέντρο πολυτελούς ξενοδοχείου στο Καβούρι
Movable Walls in "cross" configuration in luxury hotel congress center in Kavouri (near Athens)
:
Κινητός τοίχος αμφιθεάτρου
Κινητός Τοιχος σε αμφιθέατρο ΑΕΙ -Movable Wall in a University amphitheater
Κινητός τοίχος με γωνία 135 μοίρες
Κινητοί Τοίχοι σε ένωση 135° - Movable Walls in a 135° junction
Κινητοί τοίχοι σε αίθουσα ξενοδοχείου
Κινητοί τοίχοι σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο της Αθήνας - Movable Walls in a seaside hotel near Athens
Κινητός τοίχος με διακοσμητικά στοιχεία
Κινητός τοίχος σε πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Movabl


Κινητός τοίχος σε ξενοδοχείο
Κινητός Τοίχος σε Ξενοδοχείο της Αττικκής οδού - Movable Wall in a Hotel at Attica Highway
Κινητοί τοίχοιι σε γωνία 90 μοιρών
Κινητοί Τοίχοι σε ένωση 90° - Movable Walls in a 90° junction


Tuesday, August 30, 2016

Κινητοί (Πτυσσόμενοι) τοίχοι - Movable (Folding) Walls

Πτυσσόμενοι Κινητοί τοίχοι με ενσωματωμένη θύρα σε συνεδριακές αίθουσες ξενοδοχείου
Movable Folding Walls with incorporated passage door panel in hotel conference rooms.
Εκτός από τους κινητούς τοίχους που αποτελούνται από ξεχωριστά και ανεξάρτητα πανέλλα, η εταιρία διαθέτει και πτυσσόμενους τοίχους που αποτελούνται από αρθρωτά μεταξύ τους πανέλλα και τα οποία κινούνται σαν φυσαρμόνικα, αλλά αναπτύσσονται σε ένα επίπεδο χώρισμα. Αυτοί οι κινητοί τοίχοι έχουν διαφορετική σχεδίαση με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:

 • Συμπτύσσονται στο ένα ή και στα δύο άκρα του άξονα κίνησης
 • Η (εργαστηριακή) ηχομόνωση είναι από 41-52 dB.
 • Αναπτύσσονται με την έλξη το πρώτου πανέλλου μέχρι το τέλος της διαδρομής.
 • Σταθεροποιούνται με τον χειρισμό εσωτερικού σύρτη που κλειδώνει στον οδηγό.
 • Μπορούν να έχουν ή να μην έχουν επιδαπέδιο οδηγό, αναλόγως της εφαρμογής.
 • Διαθέτουν σύστημα στεγανοποίησης των άνω και κάτω διακένων με ειδικά υλικά.
 • Διαθέτουν, απαραιτήτως, θύρα διέλευσης στο ένα άκρο, ή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σημείο (μονόφυλλη ή δίφυλλη), οποία και σφραγίζει τελικώς τον κινητό πτυσσόμενο τοίχο.
 • Διατίθενται σε διάφορα υλικά επιφανείας (μελαμίνες, λάκα, ηχοαπορροφητικά υλικά, κλπ)
Αυτοί οι κινητοί (ή πτυσσομενοι) τοίχοι κατασκευάζονται σε μέγιστο ύψος 5μ. και είναι ιδανικοί και για μικρούς χώρους, όπως π.χ. κατοικίες.

Apart from regular movable walls that consist of separate panels, folding movable walls are available. These consist of hinged panels and move like a harmonica but are extended to form a flat wall. These walls have a different design, their main features being as follows:
 • They can be parked within the axis of the track, at one or both ends.
 • Their (laboratory) sound insulation is 41-52 dB.
 • The are extended by pulling the first panel to the full width of the opening.
 • They are stabilized by means of latches that engage in the track .
 • They can have or not have bottom track, depending on the application.
 • Special sealing materials are used to seal top and bottom gaps.
 • A door panel is always included, at the end of the opening or any desired point, that finalizes the sealing of the folding wall.
 • They are available in a multitude of surface finishing materials (melamines, laquered, sound absorbing materials, etc.).
These folding movable walls are produced to heights of up to 5m and are ideal also for smaller spaces, such as in residences.

Πτυσσόμενος κινητός τοίχος που διαχωρίζει  living room από κουζίνα
Movable Folding Wall is separating the living room space from the kitchen

Thursday, June 2, 2016

Γενική Περιγραφή και λειτουργία Κινητών Τοίχων - General Description and Operation of Movable Walls

Περιγραφή και λειτουργία των βασικών στοιχείων ενός κινητού τοίχου
Για αρχή θα κάνουμε μια γενική περιγραφή του κινητού τοίχου και της λειτουργίας του, ώστε να αντιληφθεί και ο μη ειδικός τι σημαίνει και πώς λειτουργεί αυτό το αρχιτεκτονικό στοιχείο.

Σε παλαιότερες εποχές, όταν έπρεπε να χωριστεί μια  αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ανέθεταν σε έναν ξυλουργό (ή έναν κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου) να κατασκευάσει ένα χώρισμα, χρησιμοποιώντας υλικά που είχαν σχεδιαστεί για άλλη χρήση. ‘Ετσι τα χωρίσματα εκείνης της εποχής ήσαν άτεχνα, χωρίς επαρκή ηχομόνωση και με περιορισμένη διάρκεια, αφού οι δυναμικές φορτίσεις της κίνησης (άνοιγμα-κλείσιμο) δεν ήσαν στις μηχανικές προδιαγραφές των υλικών κίνησης (συνήθως ράουλα για μικρές, συρόμενες θύρες). Και από αισθητική άποψη οι κατασκευές αυτές συνήθως δεν ήταν ποιοτικές.

Κάποτε έγινε αισθητή η ανάγκη για ένα διαφορετικό υλικό και μετά από μια περίοδο πειραματισμού και έρευνας, μερικές βιομηχανίες που ασχολούνταν με τον τομέα της διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων, κατέληξαν στην μορφή που σήμερα έχουν οι κινητοί τοίχοι.

Τα μυστικά της επιτυχίας των κινητών τοίχων είναι α) η διαίρεσή τους σε πανέλα πλάτους περίπου 70-120cm ώστε να κινούνται και να αποθηκεύονται εύκολα, β) Η κατασκευή σε μορφή «σάντουιτς» με  χρήση μοριοσανίδων εξωτερικά και ηχομονωτικών υλικών στο εσωτερικό και γ) η μηχανική διάταξη για την σφράγιση των κενών άνω (μεταξύ οδηγού και πανέλου) και κάτω (μεταξύ δαπέδου και πανέλου), ώστε, όταν τα πανέλα είναι εγκατεστημένα στη θέση τους, να μην υπάρχουν ηχογέφυρες.

Φυσικά, ο συνδυασμός και ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών υλικών είναι ένα πολύπλοκο αντικείμενο της σχεδίασης των κινητών τοίχων. Η σχεδίαση ή η παραγωγή των ειδικών υλικών που απαιτούνται είναι ένα επίσης δύσκολο αντικείμενο για τον παραγωγό.

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να περιγράψουμε τα μέρη ενός κινητού τοίχου ως εξής:
1.    Κανονικό Πανέλο (ή στοιχείο) (NE): Η λειτουργία του είναι να αποτελέσει, μαζί με περισσότερα κανονικά στοιχεία, τον κύριο κορμό του κινητού τοίχου.
2.    Πανέλο με Θύρα Διέλευσης (SE): Στις πολλές περιπτώσεις εφαρμογών κινητών τοίχων είναι απαραίτητο να  υπάρχει πρόσβαση μεταξύ των δύο (ή περισσότερων) σχηματιζόμενων χώρων. Γι’ αυτόν το σκοπό υπάρχουν τα πανέλα με ενσωματωμένη θύρες διέλευσης, που δίνουν τη δυνατότητα αυτή, αλλά κλείνουν ερμητικά και σφραγίζουν ώστε να εξασφαλίζεται η ηχομόνωση μεταξύ των διαχωριζόμενων χώρων. Η θύρες μπορεί να είναι μονόφυλλες ή δίφυλλες, μπορούν να κλειδώσουν και επίσης να φέρουν και μπάρα πανικού, αν απαιτείται..
3.    Τηλεσκοπικό Πανέλο (ΤΕ). Αυτό τοποθετείται, συνήθως, αλλά όχι πάντα, στο ένα άκρο του κινητού τοίχου και χρησιμεύει στο τελικό σφράγισμα της όλης κατασκευής. Λέγεται «τηλεσκοπικό» γιατί έχει τη δυνατότητα να εκτείνεται κατά την οριζόντια έννοια και να καλύπτει ένα κενό περ. 120mm που παρουσιάζεται όταν τοποθετηθούν όλα τα πανέλα.
4.    Ορθοστάτες (WL):  Είναι δύο κατακόρυφα στοιχεία, με μικρό πλάτος (50-80mm) που τοποθετούνται σταθερά στα δύο άκρα, επάνω στους σταθερούς τοίχους, υποστυλώματα ή άλλα στοιχεία της δομής του χώρου και χρησιμεύουν ως στοιχεία επαφής του κινητού τοίχου με τα σταθερά στοιχεία της αίθουσας.
5.    Οδηγός Οροφής: Ο οδηγός χρησιμεύει στο να επιτρέπει στα πανέλα να κινούνται κατά μήκος του άξονα διαχωρισμού και να αποθηκεύονται σε προκαθορισμένες θέσεις, όταν δεν είναι ανεπτυγμένος ο κινητός τοίχος. Η κίνηση γίνεται με ειδικά ράουλα που προσαρμόζονται στο άνω μέρος των πανέλων και κινούνται μέσα στον οδηγό. Τα ράουλα είναι σχεδιασμένα να αντέχουν τόσο στο βάρος των πανέλων, όσο και στη δυναμική φόρτιση που αναπτύσσεται κατά την κίνηση. Ο οδηγός μπορεί να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα ή από ανοδιωμένο ή βαμμένο αλουμίνιο. Σ’ αυτόν τον τύπο του κινητού τοίχου δεν απαιτείται οδηγός δαπέδου.
6.    Ανασυρόμενα Πέλματα Σφράγισης: Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για τη λειτουργία ενός κινητού τοίχου είναι τα πέλματα σφράγισης που λειτουργούν στο επάνω και κάτω μέρος του κάθε πανέλου. Αυτά τα πέλματα κινούνται έτσι ώστε να σφραγίζουν τα διάκενα  α) μεταξύ κάτω μέρους του πανέλου και του δαπέδου και β) μεταξύ του άνω μέρους του πανέλου και του οδηγού. Η λειτουργία τόσο των πελμάτων σφράγισης των ΝΕ και SE, όσο και του τηλεσκοπικού πανέλου (ΤΕ) γίνεται με τη χρήση μιάς μανιβέλας που εισχωρεί είτε δια μέσου οπής που βρίσκεται στο σόκορο του πανέλου ή στην επιφάνεια του πανέλου (οπότε και καλύπτεται από μια ροζέτα).


Στη φωτογραφία και σκίτσο που ακολουθούν φαίνεται η  όψη ενός κινητού τοίχου με μία μονόφυλλη και μία δίφυλλη θύρα. Στη  οριζόντια τομή φαίνονται (όχι σε επαφή) τα στοιχεία που περιγράφουμε πιο πάνω.


For the beginning, we will provide a general description of movable walls and their operation, so that the lay person can become fully acquainted with this product.

In older times the construction and installation of partitions in multiple function spaces were assigned to carpenters or craftsmen of aluminium profile frames. These craftsmen used materials that were designed for different applications. These structures were improvised, without adequate sound insulation and with limited life time, as their specifications were not suitable for the required dynamic loading, but usually were intended for use with simple, small sliding doors. As regards esthetics there was hardly any class in such improvised structures.

At some point in time, the need for a better material was felt. After a period of research and experimentation, companies that engaged in the field of interior space management, came to the form movable walls have today.

The secret of the success of movable walls lies in: a) breaking these down to individual panels ~700-120cm wide, which can be easily moved to- and from their parking position and can be handled with greater ease, b) their construction in a sandwich form, with chipboards outside and sound-insulating materials inside and c) the special arrangement for sealing the faps at the top (between track and panel) and bottom (between floor and panel), so there are no sound leaks when the panels are in place.

Of course, the design and the combination of a multitude of different materials is a complex objective of the design of movable walls. The design and production of suitable materials is also a tricky task for the manufacturer.

We can, generally, describe the discrete elements of a movable walls as follows:
1.    Normal Panel or Element (NE): Its operation is to constitute, together with the other normal elements, the main body of the movable wall.
2.    Panel with Passage Door (SE): In many cases of movable wall applications it is necessary that access between two (or more) individual spaces be provided. For this reason it is possible to use passage doors that are built-in in panels, that allow this possibility, but close hermetically and secure sound insulation between divided spaces. The passage doors can be single- or double-leaf, can be locked and can also include a panic bar, if required.
3.    Telescopic Panel (ΤΕ): This is, in most cases, placed at one end of the movable wall (but not always) and serves for the final sealing the movable wall. This is called “telescopic” because it has the possibility to expand in the horizontal sense and cover a gap of approximately 12cm that appears when all panels are positioned in place.
4.    Wall Jambs (WL): Two vertical jambs of small width (50-80mm) that serve to interface the walls or other building elements (masonry walls, columns, etc)  to the movable wall.
5.    Top track (LS): This track allows the panels to slide along the axis of the movable wall plane and also into the reserved parking areas, when the movable wall is not positioned to separate a space. Motion of the panels is effected through the use of special rollers that move inside the track. These rollers are designed to withstand the weight of the panels, as well as the dynamic loads generated during motion. The track can be made either of galvanized steel of aluminium. These movable walls do not require a bottom track.
6.    Retractable Seals: Another very important part for the operation of  the movable walls is the retractable seals, operating at the top and bottom ends of the panel. These are extended to seal the gaps a) between bottom of the panel and floor and b) between top of the panel and track. The retractable seal operate by means of a hand crank which is inserted in the panel from a small hole either on its edge or on its face (in which case it is covered by a sliding escutcheon).

In the photograph and sketch (above) the elevation of a movable wall and the panels involved appear. The horizontal section shows the panels at a distance from each other.
Κινητοί τοίχοι σε συνεδριακό Κέντρο στην Κρήτη - Movable Walls in Congress Center in Crete

Wednesday, May 25, 2016

Καλώς ήλθατε στο Blog των Κινητών Τοίχων - Welcome to the Blog of Movable Walls (Διαχειριστής: Π. Ζαφειρόπουλος Α.Ε.- By P, Zafiropoulos S.A.))


Κινητοί Τοίχοι σε ξενοδοχείο στη Λάρισσα - Movable Wall in a Hotel, in Larissa

Οι Κινητοί Τοίχοι στη σύγχρονη Αρχιτεκτονική

Καλώς ήλθατε στο Blog της εταιρίας μας. Οι κινητοί τοίχοι είναι ένα σχετικά νέο προϊόν, αφού αριθμούν μόλις μερικές δεκαετίες στην παγκόσμια αγορά. Παρ' όλον ότι στις  περισσότερες δυτικές χώρες έχουν ήδη ευρεία εφαρμογή για την διαμόρφωση χώρων, σε μερικές χώρες είναι ακόμη άγνωστο είδος!  Στην Ελλάδα η εταιρία μας έκανε γνωστούς τους κινητούς τοίχους στην αγορά από το 1983 και σήμερα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς (περίπου 80%), με περισσότερους από 2.500 ηχομονωτικούς κινητούς τοίχους γκατεστημένους; σε όλη την Ελλάδα και σε μερικές γειτονικές χώρες.


Οι κινητοί τοίχοι χρησιμοιούνται σε πλήθος εφαρμογές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

 • Ξενοδοχεία (αίθουσες συνεδρίων ή εστίασης)
 • Συνεδριακά Κέντρα
 • Εστιατόρια, καφετέριες, κλπ
 • Καντίνες επιχειρήσεων
 • Παιδικοί σταθμοί
 • Αμφιθέατρα
 • Αίθουσες Πολλαπλών Εκδηλώσεων
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
 • Γραφεία Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών
 • Δημόσιους Οργανισμούς
 • Ιατρεία
 • Νοσοκομεία
 • Θρησκευτικά Κτήρια (Ναοί, μονές, κλπ)
 • Κατοικίες
Η χρησιμότητα των ηχομονωτικών κινητών τοίχων έγκειται στο ότι μπορούν να διαιρέσουν, σε ελάχιστο χρόνο, χώρους σε μικρότερους, για να λειτουργήσουν ανεξάρτητες εκδηλώσεις, χωρίς να υπάρχει ενόχληση από τον ένα χώρο στον άλλον. Η επανένωση των χώρων σε έναν ενιαίο γίνεται επίσης πολύ γρήγορα, ενώ τα πανέλα των κινητών τοίχων αποθυκεύονται σε κάποια σημεία (ή αποθήκες), ώστε να μην παρεμποδίζουν τις λειτουργικές ανάγκες του χώρου .

Σε επόμενες αναρτήσεις θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τις λειτουργιες του κινητού τοίχου και τα χαρακτηριστικά του. Φυσικά οι ερωτήσεις και τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα και απαντώνται αμέσως.Movable Walls in today's architecture.

Welcome to our company's Blog. Movable Walls is a relatively new product, as it has been on the world market for only a few decades. Although western countries have been using movable walls widely for interior space management, in some countries they are still an unknown commodity! In Greece our company introduced Movable Walls in 1983 and now  has the largest market share (around 80%), with more than 2.500 movable walls already installed in Greece and some neighboring countries. 

Movable walls are used in a multitude of cases, for the management.of interiors. Their main applications are:
 • Hotels (Conference Rooms or hotel Restaurants)
 • Congress Centers
 • Restaurants, Caffees
 • Factory Canteens
 • Nursery Schools
 • Amphitheaters
 • Multiple Function Halls
 • Educational Organizations
 • Sports Facilities
 • Millitary Facilities
 • Business Offices and Organizations
 • Public Organizations
 • Doctors' Offices
 • Hospitals
 • Religious Facilities (Churches, Convents, etc.)
 • Private Homes
In ensuing posts we will delve into more details regarding the functions of Movable Walls and their specifications. Naturally, questions and comments are welcome and invited and answered immediately.