Friday, October 21, 2016

Τελείωμα επιφανειών Κινητών Τοίχων - Surface Finish of Movable Walls

Οι κινητοί τοίχοι, από διακοσμητική άποψη, είναι όπως και οι σταθεροί τοίχοι ενός χώρου. Προσφέρονται για πολλών ειδών τελειώματα, αναλόγως των διακοσμητικών αναγκών του χώρου, αλλά και των αναγκών σε ακουστική συμπεριφορά. Φυσικά είναι άπειροι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να διαμορφωθεί μιά επιφάνεια. Π.χ. με την προσθήκη διαφόρων υλικών, τη βαφή ή την ζωγραφική ή την επικόλληση ζωγραφικών απεικονίσεων. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι εικαστικές διαμορφώσεις των επιφανειών είναι, συνηθέστατα,  ευθύνη των πελατών ή των σχεδιαστών με τους οποίους συνεργάζονται. Πιο κάτω δίνουμε, ενδεικτικά, τους συνηθέστερους τρόπους τελειώματος, λοπως παραδίδινται οι κινητοί τοίχοι στους πελάτες:

 • Προετοιμασία για βαφή ή επικάλυψη με ταπετσαρία, ύφασμα ή μοκέττα. Σ' αυτήν την περίπτωση η επιφάνεια που παρέχεται απο το εργοστάσιο είναι έτοιμη να δεχτεί βαφή ή επικόλληση υλικών, χωρίς προεργασία.
 • Μελαμίνη σε διάφορα χρώματα. Είναι το συνηθέστερο υλικό τελειώματος, μιά και η μελαμίνη επάνω σε μοριοσανίδα διατίθεται στο εμπόριο ειδών ξυλείας, σε ποικιλία χρωμάτων και σε χαμηλό κόστος.
 • Μελαμίνη σε απομίμηση ξύλου. Είναι επίσης ένα πολύ συνηθισμένο υλικό, με πολύ καλή προσέγγιση στην εμφάνιση του ξύλου και με πολύ μεγαλύτερη αντοχή από τον καπλαμά. Δεν απαιτεί βερνίκωμα και έχει χαμηλό κόστος. Πλεονέκτημα επίσης είναι και η επαναληψιμότητα των "νερών" του ξύλου, κάτι που δεν είναι εύκολο (ή κοστίζει πολύ) στην περίπτωση καπλαμά.
 • Επικολλημένες επιφάνειες (τύπου Formica) σε διάφορα χρώματα και απομιμήσεις ξύλου και  άλλων υλικών. 'Εχουν μεγαλύτερη σκληρότητα (και αντοχή στη χάραξη) από τη μελαμίνη, αλλά και μεγαλύτερο κόστος.
 • Καπλαμάς ξύλου. Αυτή είναι σχετικά δαπανηρή επιφάνεια, της οποίας το κόστος εξαρτάται από το είδος του ξύλου, το είδος κοπής, το "ταίριασμα" των νερών και την βαφή και βερνίκωμα της τελικής επιφάνειας. Διατίθενται σε δύο διαφορετικά είδη: α) σε επιφάνειες του εμπορίου, όπου τα νερά δεν έχουν ακριβή επαναληψιμότητα και β) σε επιφάνειες που έχουν επιλεγεί με προσοχή ώστε τα σχέδια του ξύλου (νερά) να επαναλαμβάνονται από πανέλο σε πανέλο. Φυσικά, επειδή η περίπτωση (β) απαιτεί πολύ περισσότερη εργασία, το κόστος είναι μεγαλύτερο. Οι καπλαμάδες  (δηλαδή τα νερά τους) μπορεί να έχουν κατακόρυφο ή οριζόντιο προσνατολισμό, αναλόγως των απαιτήσεων του χώρου και τις επιλογές του μελετητή εσωτερικής διακόσμησης. Τελευταία έχει διαδοθεί κι ένα είδος καπλαμά που λέγεται "ανασυγκροτημένος" και είναι το λεπτό φύλλο που προκύπτει από την κοπή ενός όγκου συγκολλημένων καπλαμάδων καθέτως στην επιφάνειά των.  Αυτό το είδος καπλαμά δίνει ενδιαφέροτνα σχέδια που διαφέρουν αρκετά από τα νερά των αρχικών φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν.
  Η τελική κατεργασία της επιφάνειας του καπλαμά με χρώματα και βερνίκια επηρρεάζει σημαντικά το κόστος της επιφάνειας του κινητού τοίχου.
 • Επένδυση με ύφασμα, ταπετσαρία, μοκέττα και άλλα λεπτά υλικά είναι δυνατή με επικόλληηση κατά προτίμηση σε επιφάνεια με προετοιμασία*.
 • Επένδυση με φύλλα αλουμινίου, με "νερά" σε διάφορες μορφές, ή με καθρέπτες*.
 • Επένδυση με ηχοαπορροφητικά υλικά που βελτιώνουν την ακουστική συμπεριφιρά του χώρου.Τα υλικά αυτά συνήθως είναι ειδικά υφάσματα ή φύλλα από αφρώδη ή πορώδη υλικά, με κατάλληλη επιφάνεια που απορροφά τους ήχους*
 • Επένδυση με διάτρητες ξύλινες ηχοαπορροφητικές επιφάνειες που περιέχουν ύφασμα*.
 • Επένδυση με ξύλινες κατασκευές ή ταμπλάδες*.
Σημ. Οι επενδύσεις σημειωμένες με το "*" γίνονται με ευθύνη του αγοραστή ή του αρμόδιου για την διακόσμηση του χώρου.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ενδεικτικές φωτογραφίες από επιφάνειες και κινητούς τοίχους με ανάλογα επιφανειακά τελειώματα.

**********
From an "interior design" point of view, movable walls are not much different from masonry walls. Depending on the design requirements of a particular space and the expected acoustic performance, several types of surface finishes can be applied. There are, practically, unlimited ways in which a surface can be finished. Indicatively, various materials can be attached, by painting, applying carpeting materials, wallpaper, fabrics, or of painting media. It must be noted that adding visual art on movable wall surfaces is the responsibility of customers or the designers or artists they cooperate with. Below we are citing some of the most frequent surface finishes with which movable walls can be delivered:


 • Priming coat which is a medium ready for painting or gluing wallpaper or other materials on, without any other surface preparation.
 • Melamine in various colors. It is the material used most frequently for surface finish, as melamine on chipboard is widely available on the wood products' market, at relatively low cost.
 • Melamine in wood grain imitation. It is also a widely available material, with very good approach to the wood grain appearance and with much higher endurance than wood veneer. It does not require varnishing and costs much less than veneer. An added advantage is the repeatability of the wood grain, which is not easy (or costs much more) in the case of wood veneer.
 • Laminates in various colors or wood grain surface and other materials. They are harder than melamine (and more resistant to scratching) and cost more.
 • Wood veneer. This is a relatively costly surface finish, its cost being relevant to the type of wood, its cutting mode, the matching of the wood patterns and the dyeing and varnishing of the resulting surface. It is, generally, available in two versions: a) In commercially readily available chipboard plates in which the wood grain patterns are not accurately repeatable. b) In custom-made chipboard plates, in which the wood patterns were carefully matched in various configurations from one panel to the next. Of course (b) is a much more expensive option, as it requires painstaking effort and expenditure. The wood patterns may have vertical or horizontal orientation, depending on the space design requirements. A new type of wood veneer, called "Reconstituted Veneer" has gained commercial ground. This is a thin sheet resulting from a block of stacked veneer sheets, cut perpendicularly to the veneer surface. This kind of veneer renders interesting patterns that differ substantially from the patterns of the veneer leaves that were used. The final surface treatment of the veneer with pigments (or dyes) and varnishes affects the cost of the final product.
 • Covering with fabric, wallpaper, carpeting and other thin materials is usually possible by means of appropriate glue, preferably on a primed surface.
 • Overlaying with thin sheets of aluminum (or other metals), ground in various patterns, or with mirrors.
 • Overlaying with various sound absorbing materials that improve the acoustic performance of the space. These materials are, usually, special fabrics, sheets of foam or porous materials, whose surfaces are suitable for absorbing sound waves.
 • Overlaying with perforated wooden, sound absorbing plates, that contain fleece.
 • Overlaying with wooden structures or ornamental wood panels.
ΝΒ: The surface finishes marked with "*" are the responsibility of the customers or the 
************

Φωτογραφίες που δείχνουν διάφορα είδη επιφανειών. 
Photographs showing various surface types. 

Κινητοί τοίχοι. Επένδυση με μοκέττα - Movable Walls. Surface with carpeting material

Κινητοί Τοίχοι. Επένδυση με διάφορα υλικά (Συνθετικό δέρμα, ξύλο, μελαμίνη).
Movable Walls. Surface finish with  artificial leather, wood and melamine.

Ειδική σχεδίαση με μελαμίνη και ξύλινα πλαίσια - Special design with melamine and wooden frames.

Απλή επένδυση με μελαμίνη - Simple melamine surface finish

Ειδική σχεδίαση  επένδυσης με ύφασμα - Special design with fabric surface finish

Ειδική σχεδίαση με ξύλινους ταμπλάδες και βαφή - Special design with wooden ornamental panels and painting

Καπλαμάς ξύλου καρυδιάς - Wall nut wood veneer

Ζωγραφική επάνω στις επιφάνειες του Κινητού Τοίχου - Artwork  on the Movable Wall surface


Ταπετσαρία - Wallpaper 

Ηχοαπορροφητική επιφάνεια καπλαμά με οριζόντιες σχισμές -
Sound absorbing with wood veneer material with horizontal slits

No comments:

Post a Comment